Öz Geçmişim

Mehmet Akkaya
Mart 29, 2021

1960’da Zara’da (Sivas) doğdu.

Divriği demir madeni işçisi olan babasının işi dolayısıyla çocukluğu ve gençliği Divriği’de geçti. Divriği Nuri Demirağ Endüstri Meslek Lisesi mezunudur.

1975’de bilimsel sosyalizmle tanıştı, Halkın Sesi dergisi saflarında gençlik mücadelesinde yer aldı. 1976’da Divriği maden işçilerinin grevine destek çalışması, işçi sınıfı ile ilk teması idi. Ekipler halinde bütün Divriği köylerinin dolaşıldığı sırada kendisi de Divriği köylerini yaya dolaşarak 15 köyde, köylünün greve desteğini sağlama çabasında yer aldı. Sonuçta binlerce köylü, öküzü, bulguru, yağı ile grevin daha ilk günü madencinin yanında yer almış, greve destek vermişlerdi.

1977-1982 yılları arasında cezaevinde kaldı. 

1984’de Ankara’da metal işkolunda işçiliğe başladı. Çeşitli atölye ve fabrikalarda çalışırken, sendikalaşma çabalarına destek verdi, önderlik etmeye çalıştı.

1991’de Alman KSB fabrikasında Otomobil-İş sendikasını örgütlerken toplu kıyıma uğrayanlar arasındaydı. 24 günlük direnişin örgütlenmesinde görevler aldı.

1991’de Ankara Büyükşehir Belediyesine işçi olarak başladı.

Büyükşehir belediyesi işçilerinin sendikal mücadelesinde yer aldı, Belediye-İş ve Genel-İş sendikalarında yönetici görevlerde bulundu.

1994 sonrası Melih Gökçek’in Belediye işçilerine baskısına ve işten çıkarmalarına karşı, işçi mücadelesinin örgütlenmesinde görevler yaptı.

1991 ve sonrası, Sosyalist Parti, İşçi Partisi ve Vatan Partisi’nde çeşitli kademelerde görevler yaptı.

İşçi Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı.

1997’de İşçi Partisi’nin verdiği görev gereği ASKİ’deki işçiliğine son verdi, profesyonel olarak partide görevler aldı.

1999 ve sonrasında işçilerin sendikalaşma ve işten atmaların önlenmesi çabalarında yer aldı.

Yükselen özelleştirmeye karşı mücadelelerde görevler yaptı.

Çorum Toprak Sanayi işçilerinin mücadelesinde 3 ay işçilerle birlikte çalıştı.

Antalya tekstil işçilerinin sendikalaşma mücadelesinde, 25 gün işçilerle birlikte çalıştı, mücadelenin başarısı için işçilere katkılarda buldundu.

Çayırhan Termik Santrali’nin özelleştirilmesine karşı 1,5 yıla yayılan dönem boyunca Çayırhan, Beypazarı ve Nallıhan halkının ve işçilerin mücadelesini örgütlemede görevler yaptı.

 TEKEL’in Sigara Fabrikalarının özelleştirilmesi girişimine karşı, Adana’da 3 ay, Malatya’da 15 gün TEKEL işçilerinin mücadelesine katkıda bulundu.

TELEKOM grevi sırasında, TELEKOM işvereni ile işbirliği yapan FETÖ’nün  Doğan Holding yayın organlarının oluşturduğu dev bloka karşı, grev deneyi olmayan işçilerinin etkili ve sonuç alıcı olabilmesi için T. Haber-İş Sendikası ile birlikte Sincan, Telekom Başmüdürlüğü, Kırıkkale, Konya, Kayseri’den başlayan büyük hareketlenmede yer aldı.

TÜPRAŞ, ERDEMİR işçilerinin özelleştirmeye karşı mücadelelerinde katkılar yaptı.

Kocaeli SEKA işçilerinin özelleştirmeye karşı direnişinde 15 gün işçilerle birlikte çabalar yürüttü.

Seydişehir Alüminyum Fabrikasının satılması sırasında işçilerle 45 bin nüfuslu Seydişehir halkının kenetlenmesinde yer aldı. Halkın işçilerle birlikte süren destansı mücadelesinde 3 ay onlarla birlikte oldu.

 Ereğli, Bor ve Ilgın şeker Fabrikalarının satılmak istenmesine karşı Şeker-İş Sendikasının ve Şeker işçilerinin ayağa kalkmasında katkıları oldu.

Şeker İş Bor Şubesi ile birlikte Bor’da 600 kişinin katıldığı Şeker Kurultayının düzenlenmesinde katkıları oldu.

15 merkezde Şeker-İş Sendikasının düzenlediği mitinglerin başarısına destek oldu,  Ankara, Kastamonu, Ereğli, Bor, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı Şeker işçilerinin mitinglerinde bulundu.

Ankara’daki 72 günlük Tekel direnişinde yer aldı.

Yatağan kömür madeni ve termik santrali işçilerinin Kemerköy ve Yeniköy işçileri ile birlikte özelleştirmeye karşı mücadelesinde katkıları oldu.

ÇATES (Zonguldak) Termik Santralinin satılmasına karşı üç ay Zonguldak bölgesinde işçilere destek oldu.

2005 ve 2006 yıllarında, 25’i aşkın merkezde İşçi Partisi’nin ve Ulusal Kanal’ın düzenleyicileri arasında olduğu özelleştirmeye karşı “İş-Ekmek-Vatan Kurultaylarında” görevler yaptı. Kurultaylara yüzlerce sendikacı, binlerce işçi ve yerel halk önderi katıldı.

2007-2009 arasında, İşçi Partisi’nin 25’i aşkın merkezde yaptığı “Krize Çözüm Kurultaylarının” düzenlenmesinde görevler yaptı.

2009 yılında, sınır bölgesindeki mayınların İsrail tarafından temizletilmek ve temizletilen arazinin İsrail’in kullanımına verilmek istenmesine karşı, “Mayınlı arazileri Türk devleti temizlesin, temizlenen araziler topraksız köylüye verilsin” talebi ile, Suriye sınırındaki Urfa’nın Akçakale ilçesinde, 12 köy muhtarının ve yüzlerce köylünün katılımı ile Toprak ve Tarım Kurultayının düzenlenmesinde görevler yaptı.

2018-2020 yılları arasında İstanbul’da, bütün emekli örgütlerinin katıldığı “1. Emekliler Kurultayı”,

çok sayıda sendikacının ve işçi önderinin katıldığı “Taşeron İşçiliği Büyük Kurultayı”,

Çok sayıda sendikacı ve işçi önderinin katıldığı “Ekonomik Kriz, İşçi Sınıfının Sorunları ve Çözümler Kurultayı”

ve “8 Mart Kadın İşçiler Çalıştayı”nın düzenlenmesinde görevler yaptı.

Anadolu’da 25 merkezde yapılan “Özelleştir karşı” kurultaylara, 25’i aşkın merkezde yapılan Krize Çözüm Kurultaylarına ve İstanbul’da yapılan kurultaylara, yüzlerce sendikacı, binlerce işçi önderi katıldı.

2007-2013 arasında İşçi Partisi İşçi-Sendika Merkez Bürosu Başkanlığı görevini yürüttü.

1994 sonrasında Sosyalist Parti, İşçi Partisi ve Vatan Partisi listelerinden, Haymana, Sincan, Keçiören ve Pendik Belediye Başkan adayı, Ankara ve Konya milletvekili adayı oldu. 2012 yılında ayrıca, Cumhuriyet Güçbirliği listelerinden Zonguldak Bağımsız Milletvekili adayı oldu.

Aydınlık Gazetesinin 2011 yılında yeniden günlük gazete olarak yayınlanması ile Mart 2011 tarihinden, 26 Şubat 2021 tarihine kadar gazetenin Emek sayfasında köşe yazarlığı yaptı. 1.000’e yakın makalesi, yayınlanmış 2 kitabı bulunmaktadır.

2021 yılı Mart ayında Aydınlık Gazetesindeki yazarlığından ve Vatan Partisi üyeliğinden ayrıldığında, MKK Üyesi idi, Merkez İşçi-Sendika Bürosu Üyeliği, İstanbul İl Yöneticiliği ve İstanbul İşçi-Sendika Bürosu Başkanlığı görevlerini yapıyordu.

Vatan Partisi’nden ayrıldıktan sonra Milli Demokratik Devrim Hareketi saflarına katıldı.

Halen Haber 2021 sitesinde ve 1923 Haber sitelerinde düzenli yazmaktadır.

Mehmet Akkaya