Türkiye’de Taşeron İşçiliği

Mehmet Akkaya
Nisan 2, 2021

TÜRKİYE’DE TAŞERON İŞÇİLİĞİ
Bu kitapta, taşeron sisteminin neden ve nasıl başlatıldığını,

hangi amaçlar için yayıldığını,

kamuda, belediyelerde ve özel sektördeki yasa dışı taşeronluk uygulamalarını,

taşeron işçilerinin ne yapması gerektiğini bulabileceksiniz.
Kitap, İş Yasasını ve Alt İşverenlik Yönetmeliğini değiştirerek taşeron işçilerinin hukuk yoluyla kazanabildikleri hakların da kısıtlanmaya çalışıldığı koşullarda, taşeron işçilerinin yararlanabileceği kaynaklarından birisi olma özelliğindedir.
204 sayfa.