VİRÜSÜN FAYDALARI

Mehmet Akkaya
Mart 30, 2021

İnsanlığın neredeyse bütün büyük atılımları, büyük sorunların ardından gelmiştir. Alman şair Bertolt Brecht’in “Büyük çıkışlar kör çıkmazlarda bulunur” sözü bu durumu anlatmaktadır. Atalarımızın “bir musibet bin nasihatten iyidir” sözü de benzer anlama gelmektedir.

Küresel virüs belası, insanlığın korkulu rüyası oldu. Bütün devletlerin, bütün toplumların içine daldı. Bireylerin iradeleri ve olanakları ile çözülemezdi. Ulusal ölçekteki mücadele bile sorunu kökten çözmeye yetmiyordu. İnsanlığın ve bütün ülkelerin eşzamanlı mücadelesini gerektiren evrensel bir sorundu.

Ulusal güvenlikten toplumsal barışa, beslenmeden sağlığa, eğitimden can güvenliğine, ekonomiden çalışma hayatına birçok temel alanda önemli sorunlar, ciddi yıkımlar yarattı. Bütün bu alanlarda virüsün etkilerine karşı mücadele sırasında insanlık ve bütün ülkeler, deneylerini ve çözümlerini birleştirmeye zorlandılar.

Çözüm için atılması gereken adımlar, bazı devletlerin yapısını, toplumsal sistemlerini de zorladı. Alışageldikleri düzenleri değiştirmeye, fıtratlarına uymayan adımlar atmaya mecbur oldular.

Neler oldu, bu küresel melanet hangi hayırlara vesile oldu, sıralamaya çalışalım;

1 -) İnsanlık yeniden keşfediyor ki, insan toplumsal yaratıktır. Büyük ölçekli sorunlarla baş etmek için el ele vermek mecburiyettir. Bu ihtiyaç, toplumsal çözüm arayışlarını kısmen de olsa daha da güçlendirdi.

2 -) Toplumsal statü olarak aile, yeniden değer kazandı. Aile içi ilişkiler kuvvetlendi.

3 -) Kapitalizmin parçalamaya, bireyleştirmeye, kendisinden başkasını sevmemeye yönelttiği insanlık, yeniden selamlaşmayı, arkadaşlığı, dostluğu keşfediyor.

4 -) Kapalı ortamlarda geçirilen uzun süreler, aile ötesi toplumsal ilişkilerin insan bedeni, zihni ve duygusal dünyası için önemini gösterdi. Sınırlamalar kalktığında muhtemeldir ki sanat, kültür, spor vs. alanlarda patlama olacak.

5 -) Sınırlı koşullarda iletişimi sürdürme gerekliliği, bilimi ve teknolojiyi geliştirdi. Bu olanaklar kısıtlama sonrası da insanlık için yararlı olmaya devam edecektir.

6 -) Virüsün bir kez daha gösterdiği gerçektir ki, insanlık kamusal sağlık sistemine mecburdur. Kar ve kazanma hırsı üzerine kurulan özel sağlık sistemi, insanlığın felaket günlerinde kurtarıcı değil, daha da batırıcıdır.

Tekellerin en fazla egemen olduğu ülkelerde dahi, kamusal sağlık sistemi sahaya indirildi, kamucu sağlık daha da güçlendirildi.

7 -) Sağlık personelinin insan ve insanlık için ne kadar kutsal bir görev yaptığı yeniden görüldü. İnsanlığın bilincinde sağlık hizmetlerini yapanlar hak ettikleri onurlu yere bir kez daha taşındılar.

8 –) Toplumsal felaketlerde gıda güvenliğinin önemi fark edildi. Ulaşılabilir, yeterli, sağlıklı ve ucuz gıda, sadece bireylerin yaşam sorunu değildi, toplumsal barış ve ulusal güvenlik sorunu idi. Küresel gıda tekellerinin kriz vurguncusu tavırlarına karşı yerli gıda, güçlendirilmesi gereken hayırlı bir mecburiyet haline geldi.

Dolayısıyla sağlıktan sonra gıda sorunu da devlet meselesi haline geldi.

9 -) Virüs, ulus devletlerin toplumsal, ekonomik, siyasal ve bürokratik gediklerinden giriyor, büyüyen tahribatlara yol açıyordu. Ulus devletlerin yıkılan burçlarını, açılan gediklerini tamir etmek gerekiyordu, milli tedbirler gerekiyordu. Sivil toplumcu yaklaşımlar felaketi daha da büyütüyordu, ancak onarılmış devlet örgütlenmesi ile başarılı olabilirdi.

10 -) Sağlık, gıda, güvenlik ve devlet, iç içe geçmiş dört halkalı zincir idi. Bu halkalardan birinin zayıflığı diğerlerini de etkiliyordu. Birlikte çaba lazımdı, her birinde ayrı ayrı ve bir bütün olarak toplamında, kamucu yaklaşım lazımdı.

11 -) Ulusal, hatta küresel felaketlerle baş etmede, yıkıcı etkilerine karşı toplumu korumada toplumcu sistemler daha başarılı iken, kapitalizmin egemen olduğu ülkelerde, virüs adeta kıran gibiydi. Halkın felaketle baş başa bırakıldığı, kaderine terk edildiği yerler görüldü.

Örneğin, 13 Mart 2021 tarihli sayılara göre, virüsün ilk önce başladığı bilinen Çin’de toplam vaka sayısı 90 bin 034, ölen sayısı 4 bin 636 ile sınırlı kalmışken, kendisini dünya jandarması ilan eden ABD’de, aynı tarihteki vaka sayısı 30 milyon 010 bin 276’dır, ölen sayısı ise 545 bin 746’ya çıkmıştır.

12 -) Emperyalizmin milli devletleri dağıtma, yerelleşme ve özelleştirme programları, ulusal kenetlenmelerin mecburiyet haline gelmesi ile bütün ülkelerde çuvalladı, çuvallıyor.

13 -) CIA, 1950- 1990 arasında laboratuar ortamında 18 ayrı virüs üreterek mazlum ülkelerde büyük kıyımlar gerçekleştirdiğini itiraf etmişti. Bu melanetin arkasında da ABD’nin olduğuna dair bulgular çoğalıyor.

14 -)  Toplam olarak kapitalizm ve toplumculuk, insanlığın önünde bir kez daha sınava çıktılar. Kapitalizm, bütün alanlarda insanlığa çözümsüzlük ve felaket getirirken, kamuculuk her alanda başarıyla çıkmıştır. Kamusal sistem insan için, toplumlar için, insanlık için, parlayan yıldız olmuştur.

14 Mart 2021